ซองขนาด 5″ x 7″ สีทอง (50 ซอง)

รายละเอียดสินค้า:

สินค้า: ซองการ์ดแต่งงาน
ขนาด: 13.3×18.4 ซม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว
บรรจ: 50 ซอง ต่อ แพค
ความหนา: 120 แกรม
เหมาะสำหรับ: สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

สั่งซื้อ 1 – 9 ห่อ ราคาห่อละ 250 บาท @ 5.00
สั่งซื้อ 10 ห่อขึ้นไป ราคาห่อละ 200 บาท @ 4.00

หมายเหตุ:
– หากต้องการสั่งจำนวนมากกรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
– สามารถใช้พิมพ์กับเครื่อง inkjet ได้ (**ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้)
– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ
– สีสินค้าจริงอาจจะแตกต่างกับสีที่เห็นบนจอของท่าน
– ระยะเวลาจัดส่ง 2-3 วันทำการ

สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก

รายละเอัยดสินค้า:

สินค้า: ซองการ์ดแต่งงาน
ขนาด: 13.3×18.4 ซม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว
บรรจ: 50 ซอง ต่อ แพค
ความหนา: 120 แกรม
เหมาะสำหรับ: สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

สั่งซื้อ 1 – 9 ห่อ ราคาแพคละ 250 บาท @ 5.00
สั่งซื้อ 10 ห่อขึ้นไป ราคาแพคละ 200 บาท @ 4.00

หมายเหตุ:
– หากต้องการสั่งจำนวนมากกรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ
– สีสินค้าจริงอาจจะแตกต่างกับสีที่เห็นบนจอของท่าน
– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ
– ระยะเวลาจัดส่ง 2-3 วันทำการ

สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก

Related Products

สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก