Shortcode "Single Product Page Images". Please view Product after assigning Custom Template
Shortcode "Single Product Page Title". Please view Product after assigning Custom Template

รายละเอียดสินค้า:

สินค้า: ซองการ์ดแต่งงาน
ขนาด: 13.3×18.4 ซม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว
บรรจ: 50 ซอง ต่อ แพค
ความหนา: 120 แกรม
เหมาะสำหรับ: สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

สั่งซื้อ 1 – 9 ห่อ ราคาห่อละ 250 บาท @ 5.00
สั่งซื้อ 10 ห่อขึ้นไป ราคาห่อละ 200 บาท @ 4.00

หมายเหตุ:
– หากต้องการสั่งจำนวนมากกรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
– สามารถใช้พิมพ์กับเครื่อง inkjet ได้ (**ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้)
– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ
– สีสินค้าจริงอาจจะแตกต่างกับสีที่เห็นบนจอของท่าน
– ระยะเวลาจัดส่ง 2-3 วันทำการ

Shortcode "Single Product Page Add To Cart". Please view Product after assigning Custom Template

รายละเอัยดสินค้า:

สินค้า: ซองการ์ดแต่งงาน
ขนาด: 13.3×18.4 ซม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว
บรรจ: 50 ซอง ต่อ แพค
ความหนา: 120 แกรม
เหมาะสำหรับ: สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

สั่งซื้อ 1 – 9 ห่อ ราคาแพคละ 250 บาท @ 5.00
สั่งซื้อ 10 ห่อขึ้นไป ราคาแพคละ 200 บาท @ 4.00

หมายเหตุ:
– หากต้องการสั่งจำนวนมากกรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ
– สีสินค้าจริงอาจจะแตกต่างกับสีที่เห็นบนจอของท่าน
– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ
– ระยะเวลาจัดส่ง 2-3 วันทำการ

Shortcode "Single Product Page Add To Cart". Please view Product after assigning Custom Template

Related Products

สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก
สินค้าหมดชั่วคราว กรุณาติดต่อทีมงาน คลิก